BEŞ II
RÊWÎTÎ
VEDÎTINA TIŞTA
KU NAYÊ ZANÎN
8 – Xweda Yekî Çawa ye? 18 – Pêşnûmaya Bêdawî Ya Xweda
9 – Tu Kes Naşibe Wî 19 – Zagona Qurbanê
10 – Aferîdeyekî Taybet 20 – Qurbaneke Girîng
11 – Destpêka a Xerab 21 – Xwîna ku Bêtir Dirije
12 – Zagona Guneh û Mirinê 22 – Berx
13 – Dilovanî û Edalet 23 – Pêxhatina Nivîsên Pîroz
14 – Lanet 24 – Hemû Hat Dayîn
15 – Aciziya Duhêl 25 – Mirin Têk çû
16 – Ezbeta Jinekê 26 – Dîndarî û Dûrmayîna ji Xwedê
17 – Dibe ku Ev Kes Kî Be?