İslam, bir milyarın üzerindeki taraftarı ile dünyanın ikinci büyük dini olma yolunda büyük bir hız ile büyümüştür – yeryüzündeki yaklaşık her beş kişiden biri Müslüman’dır. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde, Müslüman sayısı Methodist sayısından fazladır. En hızlı büyüme Afrika, Amerika toplumunda görülmektedir.

İslam, insanlık için gerçek din olduğunu ileri sürer. Ve Muhammed’in, İsa dahil olmak üzere, kendisinden önce gelmiş olan tüm peygamberlerin yerini alan son peygamber ve tüm peygamberlerin en büyüğü olduğunu ve Muhammed’in “Peygamberlerin Mührü” olduğunu bildirir. Kuran’ın, Muhammed’e, gökyüzündeki orijinalinden alınarak melek Cebrail aracılığı ile dikte edilen, Tanrı Sözü’nün sözlü esini olduğuna inanılır. Kuran’ın, daha önce yapılmış olan tüm açıklamalardan üstün olan ve onları tamamlayan, Tanrı’nın tam ve nihai açıklamasını içerdiği söylenir. Bu söylenenler, her açıdan, diğer tüm dinlere meydan okuyan ve gerçeği içtenlikle arayan herkesin özenli inceleme yapmasını gerektiren önemli iddialardır.

Bu kitapta üç şey yapmayı amaçlıyoruz. Bunlardan birincisi şu: Bölüm Bir’de, İslamiyet’in Tanrı, yaratılış, peygamberler, Muhammed, Kuran ve kurtuluş ile ilgili temel inançları hakkında elimizden geldiğince net olarak bazı saptamalar yapma girişiminde bulunacağız. Bu çalışma öncelikle Kuran, Hadis kitapları ve İslam yorumcuları gibi Müslümanlar’ca kabul edilen kaynaklar aracılığı ile ifade edilecektir.

Bölüm İki’de, Tanrı, Muhammed ve Kuran hakkındaki temel Müslüman inançlarına karşılık vermeye çalışacağız. Burada, İslamiyet’in ileri sürdüğü iddiaların geçerlilikleri bulunup bulunmadığı hakkında bir sonuca varmak için, sunulan ve yapılan eleştirileri analiz edeceğiz. Bu iddiaların gerçeklik temeline ve içsel sürekliliklerine özel bir dikkat göstereceğiz.

Son olarak, Bölüm Üç’de, Hristiyanlığın bu iddialara verdiği karşıt kanıtları inceleyeceğiz. Burada, Hristiyan iddialarının desteklenmesi için sunulan kanıtlar, bu iddiaların doğru olup olmadıklarına karar vermek için titizlikle inceleneceklerdir. Ek bölümlerini, Müslüman mezhepleri, dini uygulamalar, Barnabas İncili, Kutsal Kitap’a özgü modern eleştirilerin Müslümanlar tarafından kullanımı, İslam ve Şiddet ve Siyah Müslümanlar (Amerika Birleşik Devletleri’nde İslam din ve adetlerini kabul eden bir zenci akım) gibi özel konular ile ilgilenmek için hazırladık.

Bu kitabı birlikte yazdığım kişi takma bir ad kullandı, kendisi bir İslam ülkesinde bir Müslüman olarak yetiştirildi. Onun Arap ve Müslüman inançlarına ve uygulamalarına olan yakınlığı, bu kitaba çok önemli bir boyut eklemiştir. Benim Hristiyan teolojisi ve felsefesi gibi konularda sahip olduğum birikimi onun bilgileri ile bir araya getirerek yalnızca Müslüman ve Hristiyan görüşlerinin anlaşılması konusunda bir girişimde bulunmak ile kalmadık, ama aynı zamanda bu görüşleri kanıtlamak için onları özenli bir şekilde inceledik de. Her ikimiz de Sokrat’ın şu sözü konusunda hemfikiriz: “İncelenmemiş yaşam, yaşanmaya değmez.” Ve yine aynı şekilde her ikimiz de, incelenmemiş imanın inanmaya değmeyeceğini düşünüyoruz. Hem İslam hem de Hristiyanlık gerçek din olduklarını ileri sürdükleri için, her iki dinin sunduğu kanıtı özenle incelemek ve bu kanıtın ışığında kendi kararlarını almak, düşünen kişilerin üstlendikleri bir görevdir.

Norman L. Geisler